Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 6. 2020

1. 6. 2020

Ahoj, přeji vám krásný sváteční den.

Úkol z dnešního dne, prosím, poslat do zítra 2. 6. 2020 do 18. 00 hod.

 

Český jazyk

Učebnice 

Str. 147 cv. 1 a, b, c, d, e- vše ústně

PS

Str. 27 cv. 2 i 3- prosím, poslat

 

 Matematika

Učebnice 

Str. 47 cv. 4- neposílat

PS

Str. 28 cv. 1 a, b- bod O si přejmenuj na  2- neposílat

Str. 28 cv.2-  neposílat

 

Přírodověda

Učebnice 

Str. 62, 63, 64, 65- přečti, odpověz si na otázky 5- 8 na str. 65 ústně

Zápis:

Datum

Živočichové

Bažant obecný

-všežravec

-pták stálý

-nekrmivý

-samec barevnější, s delšími ocasními pery

Koroptev polní

-pták stálý

-všežravec

Skřivan polní

-hnízda staví na zemi

-ochranné zbarvení

-pták stěhovavý

-pěvec

Zajíc polní

-nevyhrabává nory ani doupata, jen mělké vyhloubené jamky

-býložravec

-rychlý běžec

Hraboš polní

-může na polích působit velké škody

-doupata hluboko pod zemí

-býložravec

Křeček polní

-v ústní dutině vyvinuté lícní torby (kapsy) k přenášení potravy (hlavně obilí)

-samotář

-chráněný zákonem

Sysel obecný

-chráněný v celé EU

Hmyz

Mandelinka bramborová

-škůdce

-larvy požírají nať

-důležití přirození nepřátelé (bažanti, koroptve, jiní brouci)

Střevlík měděný

-ve dne ukrytý, v noci vylézá

-chytá hmyz, larvy (i mandelinku)

Neposílat.

Nauč se.